Đặc ân Phaolô và đặc ân Phêrô

Chuẩn bị cho người trẻ bước vào đời sống hôn nhân: Đặc ân Phaolô và đặc ân Phêrô

Hôn nhân Kitô giáo là hôn nhân độc nhất và bất khả phân ly. Khi bí tích Hôn Phối đã được cử hành hợp pháp với những điều kiện cần thiết (sự tự do, không ...