Đại Phúc tại Họ đạo Mỹ Chánh

Đại Phúc tại Họ đạo Mỹ Chánh, Giáo phận Vĩnh Long: Gieo Mầm Non Ơn Gọi

Trên cánh đồng truyền giáo của Giáo Hội rất cần những thừa sai, vì thế việc cổ vũ ơn gọi là một việc làm cần thiết. Nhằm mời gọi các em thiếu nhi đáp trả ...

Đại Phúc tại Họ đạo Mỹ Chánh, Giáo phận Vĩnh Long: Nghĩa Tử là Nghĩa Tận

Thảo hiếu với Cha Mẹ khi các Ngài còn sống và cầu nguyện khi các Ngài qua đời là điều mà mọi người giáo dân được mời gọi sống theo lễ nghĩa của người Việt ...

Đại Phúc tại Họ đạo Mỹ Chánh, Giáo phận Vĩnh Long: Lên Đền Thánh Chúa

Con đến nhà thờ, con vào nhà Chúa... Con đến nhà thờ, con vào nhà Cha... đó là tâm tình của tất cả mọi tín hữu khi đến nhà Chúa. Trong số những người đến nhà ...

Đại Phúc tại Họ đạo Mỹ Chánh, Giáo phận Vĩnh Long: Đường Thánh Giá

“Lạy Chúa, xin cho con bước đi với Ngài...” là lời ca được giáo dân Mỹ Chánh cất lên trên chặng đường Thánh Giá trọng thể trong tuần Đại Phúc cầu nguyện cho đời sống gia ...

Đại Phúc tại Họ đạo Mỹ Chánh, Giáo phận Vĩnh Long: Giờ Tôn Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Tuần Đại Phúc có đạt được kết quả hay không là chính nhờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Chính Đức Mẹ đã đến thăm các gia đình trong thời gian Tiền Phúc và là Đấng ...

Đại Phúc tại Họ đạo Mỹ Chánh, Giáo phận Vĩnh Long: Gặp Gỡ Hiền Mẫu và Gia Trưởng

Trong chương trình của tuần Đại Phúc, đã có các buổi gặp gỡ các Giới và các Hội đoàn nhằm trao đổi thêm về vai trò cũng như trách nhiệm của các thành viên với ...

Đại Phúc tại Họ đạo Mỹ Chánh, Giáo phận Vĩnh Long: Thánh lễ Khai Mạc Tuần Đại Phúc

Chiều 03.03.2018, vào lúc 15 giờ 30,  Đoàn Thừa sai Đại Phúc Miền Nam đã khai mạc Tuần Đại Phúc tại Họ đạo Mỹ Chánh, Giáo phận Vĩnh Long. Đoàn thừa sai Đại Phúc gồm 7 cha ...