đạo đức giả

Kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật (02.09.2018) với Đức Thánh Cha: Hành động không được ô nhiễm bởi đạo đức giả, tinh thần thế tục

Hãy thức tỉnh lối suy nghĩ và hành động của chúng ta để không bị ô nhiễm tâm thức thế trần: đó là sự hư ảo, hà tiện, kiêu ngạo, nhưng không được đóng kín ...