Diễn từ với các Giám Mục Peru

Đức Thánh Cha tông du Peru - Diễn từ với các Giám Mục Peru

Tất cả các sinh hoạt của Đức Thánh Cha trong ngày Chúa Nhật 21 tháng Giêng đã diễn ra trong phạm vi thủ đô Lima. Ban sáng, Ðức Thánh Cha chủ sự kinh giờ nhỏ vào ...