Điện văn chúc mừng

Điện văn chúc mừng của Thánh Bộ Phúc Âm hóa các dân tộc đến Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn nhân dịp 50 năm linh mục

Thánh Bộ Phúc Âm Hóa Các Dân Tộc 3871/17 Ngày 23 tháng 10 năm 2017 Đức Hồng Y rất quý mến, Ngày 21 tháng 12 năm nay, Đức Hồng Y kỷ niệm 50 năm thụ phong linh mục. Cùng ...