Đón nhận Chúa Giêsu là món quà vĩ đại của Thiên Chúa

Đức Thánh Cha tiếp kiến thứ Tư (27.12.2017) hằng tuần: Đón nhận Chúa Giêsu là món quà vĩ đại của Thiên Chúa để trở thành quà cho tha nhân

** Chúa Giêsu giáng sinh là món quà vĩ đại nhất Thiên  Chúa đã ban tặng cho chúng ta, để tới lượt mình chúng ta cũng trở thành món quà cho người khác, trước hết ...