đón nhận Chúa vào trong cuộc sống

Kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật (24.12.2017) với Đức Thánh Cha: Noi gương Mẹ Maria đón nhận Chúa vào trong cuộc sống

VATICAN. Trong buổi đọc kinh Truyền Tin trưa chúa nhật 24-12-2017, ĐTC mời gọi các hữu noi gương Mẹ Maria đón nhận Chúa vào trong cuộc sống của mình với tất cả lòng khiêm tốn ...