Donald Trump

Đức Thánh Cha tiếp tổng thống Donald Trump

VATICAN. Lúc 8 giờ rưỡi sáng 24-5-2017, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Đức Thánh Cha tiếp tổng thống Donald Trump - AP Đoàn xe của Tổng thống Mỹ gồm 60 ...