Đông Bắc Rôma

Đức Thánh Cha viếng thăm giáo xứ thánh Giêlasiô, Đông Bắc Rôma

Lúc 4 giờ chiều hôm qua, Chúa Nhật 25/2, Đức Thánh Cha đã đến viếng thăm giáo xứ Thánh Giêlasiô I Giáo hoàng, giáo xứ này ở mạn Đông Bắc Rôma. Đây là xứ thứ ...