Dòng Tên

Đức Thánh Cha gặp các tu sĩ dòng Tên Âu Châu đang thụ huấn

ĐTC nhắn nhủ các tu sĩ dòng Tên vun trồng tự do và tôn trọng sự khác biệt, vì một đặc điểm của dòng là hiệp nhất trong những khác biệt lớn. Ngài đưa ra lời ...