Đức Hồng Y Oswald Gracias

Đức Hồng Y Oswald Gracias: Giáo hội Á châu ủng hộ Đức Giáo Hoàng Phanxicô 100%

Trước cơn bão của những lời lên án ĐGH Phanxicô che đậy những lời cáo buộc các vị trong hàng giáo phẩm Hoa kỳ liên quan đến xì căng đan lạm dụng tính dục, ĐHY ...