Gặp Gỡ Các Bà Mẹ Công Giáo

Đại Phúc Giáo Xứ Chu Hải - Giáo Phận Bà Rịa: Gặp Gỡ Các Bà Mẹ Công Giáo

Liền Sau thánh lễ tối thứ hai, cha Giuse Nguyễn Hồng Phước đã có giờ gặp gỡ và nói chuyện với các bà mẹ trong giáo xứ. Nhà thờ gần như kín chỗ bởi các ...