Gặp Gỡ Giới Gia Trưởng

Đại Phúc tại Họ đạo Mỹ Chánh, Giáo phận Vĩnh Long: Gặp Gỡ Hiền Mẫu và Gia Trưởng

Trong chương trình của tuần Đại Phúc, đã có các buổi gặp gỡ các Giới và các Hội đoàn nhằm trao đổi thêm về vai trò cũng như trách nhiệm của các thành viên với ...

Tuần Đại Phúc tại Giáo Xứ Cao Thái: Gặp Gỡ Giới Gia Trưởng

Quý ông, quý anh trong giới gia trưởng đã có một buổi tối sinh hoạt với cha Phaolô Nguyễn Hữu Thuận ngay trong nhà thờ. Các nghi thức và thánh lễ trong Tuần Đại Phúc ...