Gặp Gỡ Giới Hiền Mẫu

Đại Phúc tại Họ đạo Mỹ Chánh, Giáo phận Vĩnh Long: Gặp Gỡ Hiền Mẫu và Gia Trưởng

Trong chương trình của tuần Đại Phúc, đã có các buổi gặp gỡ các Giới và các Hội đoàn nhằm trao đổi thêm về vai trò cũng như trách nhiệm của các thành viên với ...

Đại Phúc Họ Đạo Trường Long - Cần Thơ: Gặp Gỡ Giới Hiền Mẫu

Trong năm mục vụ chuẩn bị cho các bạn trẻ bước vào đời sống hôn nhân gia đình, cha Giuse Nguyễn Hồng Phước đã có buổi tối nói chuyện với Giới Hiền Mẫu về vai ...

Tuần Đại Phúc tại Giáo Xứ Cao Thái: Gặp Gỡ Giới Hiền Mẫu

Cha Giuse Nguyễn Hồng Phước đã có buổi gặp gỡ với giới Hiền Mẫu sau thánh lễ. Ngài chia sẻ về vai trò làm vợ và làm mẹ trong gia đình. Buổi gặp gỡ làm cho ...