Gặp gỡ tình yêu với Thiên Chúa

Đức Thánh Cha tiếp kiến thứ Tư (20.12.2017) hằng tuần: Thánh Lễ dẫn đưa tín hữu bước vào cuộc gặp gỡ tình yêu với Thiên Chúa

 Thánh Lễ là hành động phụng tự gồm phụng vụ Lời Chúa và phụng vụ Thánh Thể. Nó gồm nhiều cử chỉ ý nghĩa dẫn đưa tín hữu vào cuộc gặp gỡ yêu thương với ...