gặp gỡ với các Giám mục

Diễn văn của Đức Thánh Cha Phanxicô gặp gỡ với các Giám mục Bangladesh

Trong cuộc gặp gỡ với các giám mục Bangladesh ngày 1 tháng 12 tại Nhà Hưu Dưỡng của các linh mục trong quần thể Tòa Tổng Giám Mục Dhaka, Đức Giáo Hoàng đã nhấn mạnh ...