giả dối

Đức Thánh Cha tiếp kiến thứ Tư (22.08.2018) hằng tuần: Đừng sống tương quan giả dối với Thiên Chúa

Giống như các thánh đồ, hãy sống một tương quan đích thực với Thiên Chúa, như thế thì lời loan báo của Giáo hội sẽ đáng tin. Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói điều này với ...