Giáo lý Giáo Hội Công Giáo

Đức Thánh Cha phê chuẩn sửa lại Sách Giáo Lý: loại bỏ án tử hình

ĐTC đã chấp thuận việc sửa đổi 1 điều khoản trong sách Giáo Lý Công Giáo để xác định lập trường của Giáo Hội loại bỏ án tử hình. Theo ý muốn của ĐTC Phanxicô, Bộ ...

Giáo lý Giáo Hội Công Giáo về vấn đề tránh thai (phần 4/4)

V. TỰ KIỀM CHẾ VÀ TỰ CHỦ VỚI HIỂU BIẾT LÀ KHẢ THI VÀ SINH ÍCH LỢI 22. Giáo Hội có dạy ta nên có nhiều con cái tùy theo khả năng sinh lý cho phép ...

Giáo lý Giáo Hội Công Giáo về vấn đề tránh thai (phần 3/4)

III. LƯƠNG TÂM CẦN ĐƯỢC GIÁO DỤC VÀ HƯỚNG DẪN BỞI GIÁO HUẤN 17. Tại sao có một số người hiểu biết nhiều, xem ra tốt Đạo, ngay cả một vài Linh Mục, cho rằng tránh ...

Giáo lý Giáo Hội Công Giáo về vấn đề tránh thai (phần 2/4)

II. KHÔNG CÓ SỰ BIỆN HỘ CHO TỘI 9. Có những lý lẽ nào về kinh tế xã hội học, sinh thái học, y học hay đặc tính nhân đạo có thể biện hộ cho hành ...

Giáo lý Giáo Hội Công Giáo về vấn đề tránh thai (phần 1/4)

Một phần tư thế kỷ từ sau thông điệp Humanae Vitae, đã đồng thời xảy ra một sự suy sụp chung về đạo đức mang tên cuộc cách mạng tình dục. Tình trạng này, ngày ...