Giáo Xứ Trường Long- Cần Thơ

Đại Phúc Họ Đạo Trường Long: Thánh Lễ Khai Mạc Tuần Đại Phúc

Trong dịp kỷ niệm mừng 110 năm ngày thành lập Giáo xứ (1907 - 2017), cha chánh xứ Phêrô Huỳnh Ngọc Điệp đã mời các Thừa Sai Dòng Chúa Cứu Thế về làm Tuần Đại ...

Đại Phúc Họ Đạo Trường Long - Cần Thơ: Cha Giám Tỉnh Chúc Lành Cho Các Thừa Sai Trước Lúc Lên Đường

Tại nhà nguyện của Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế, Cha Giám Tỉnh Giuse Nguyễn Ngọc Bích đã cùng với 8 Thừa Sai cầu nguyện với Chúa. Ngài chia sẻ cùng với anh em mang niềm ...