Giới thiệu trang web

Giới thiệu trang web Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam

Kính thưa quý Cha, quý Thầy và quý cộng đoàn! Được sự chấp thuận của Cha Bề trên Giám Tỉnh, chúng con đã phát triển trang thông tin: www.ducmehangcuugiup.net để phổ biến lòng sùng kính Đức Mẹ Hằng ...