Hội Thánh Công giáo tại Trung Quốc

Đức hồng y Quốc vụ khanh Tòa Thánh và Hội Thánh Công giáo tại Trung Quốc

WHĐ (02.02.2018) – Trong thời gian gần đây, mối quan hệ giữa Toà Thánh Vatican và Trung Quốc - hàm trong đó là nhiều vấn đề phức tạp của Hội Thánh Công giáo tại Trung Quốc, đang ...