hướng về ngày Quốc tế Giới trẻ tại Panama

Kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật (25.03.2018) với Đức Thánh Cha: Cùng Mẹ Maria, hướng về ngày Quốc tế Giới trẻ tại Panama

Vatican. 25.03.2018 tại Quảng trường thánh Phêrô, vào cuối Lễ Lá, Đức Thánh Cha đọc kinh Truyền Tin và ban phép lành cho cộng đoàn. Trước khi đọc kinh, Ngài chào thăm mọi người hiện ...