Kêu Khấn Mẹ Yêu!

Đại Phúc Giáo Xứ Chu Hải - Địa Phận Bà Rịa: Kêu Khấn Mẹ Yêu!

Hãy đến với Mẹ Hằng Cứu Giúp hỡi những con yêu dấu của Mẹ! Vào mỗi ngày trước thánh lễ Quý Cha cùng cộng đoàn làm giờ hành hương khấn nguyện với Đức Mẹ Hằng Cứu ...