Khấn Mẹ Hằng Cứu Giúp

Tuần Đại Phúc tại Giáo xứ Cao Thái: Giờ Hành Hương Khấn Mẹ Hằng Cứu Giúp

"Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, còn gì thoả lòng con bằng được đến khẩn cầu dưới bức chân dung Mẹ hay làm phép lạ. Nhìn lên chân dung khả ái của Mẹ, linh hồn con ...