Kinh Lạy Cha

Đức Thánh Cha tiếp kiến thứ Tư (14.03.2018) hằng tuần: Kinh Lậy Cha và nghi thức Bẻ Bánh

** Trước khi hiệp lễ cộng đoàn cùng nhau đọc Kinh Lậy Cha xin cho các nhu cầu cuộc sống. Rồi vị linh mục đọc lời nguyện xin Chúa giải thoát tín hữu khỏi mọi ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Ba Tuần I Mùa Chay (20.02.2018): Kinh Lạy Cha

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 6, 7-15). Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Khi cầu nguyện, các con đừng nhiều lời như dân ngoại: họ nghĩ là phải nói ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XXVII Mùa Thường Niên (11.10.2017): Kinh Lạy Cha

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 11,1-4) Ngày kia, Chúa Giêsu cầu nguyện ở một nơi. Khi Người cầu nguyện xong, có một môn đệ thưa Người rằng: "Lạy Thầy, xin dạy chúng con ...