Lắng nghe và chiêm niệm

Đức Thánh Cha Phanxicô: Chiêm niệm và hành động phải đi đôi với nhau

Chiêm niệm trong hành động là trung tâm của linh đạo thánh Inhaxiô và chiêm niệm và hành động là hai chiếu kích phải đi đôi với nhau. ĐTC Phanxicô đã nhắc nhở các thành ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Ba Tuần XXVII Mùa Thường Niên (10.10.2017): Lắng nghe và chiêm niệm

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 10,38-42) Khi ấy Chúa Giêsu vào một làng kia, và có một phụ nữ tên là Martha rước Người vào nhà mình. Bà có người em gái tên ...