Lễ Chúa Thăng Thiên

Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng trưa Chúa Nhật (13.05.2018) với Đức Thánh Cha: Lễ Chúa Thăng Thiên mời gọi loan báo Tin Mừng cho toàn thế giới

VATICAN: Lễ Chúa lên Trời khích lệ chúng ta hướng nhìn về Trời để rồi lập tức nhìn vào trái đất, bằng cách thực thi các bổn phận, mà Chúa phục sinh giáo phó cho ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần VII Mùa Phục Sinh (28.05.2017) - Lễ Chúa Thăng Thiên: TƯƠNG LAI TỐT ĐẸP

Bài kết Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. (Mt 28, 16-20) Khi ấy, mười một môn đệ đi về Galilêa, đến núi Chúa Giêsu đã chỉ trước. Khi thấy Người, các ông thờ lạy ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Năm Tuần VI Mùa Phục Sinh (25.05.2017) - Lễ Chúa Thăng Thiên (Theo lịch Phụng vụ)

Bài kết Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. (Mt 28, 16-20) Khi ấy, mười một môn đệ đi về Galilêa, đến núi Chúa Giêsu đã chỉ trước. Khi thấy Người, các ông thờ lạy ...