lễ sinh

Câu hỏi các lễ sinh nêu lên cho Đức Thánh Cha Phanxicô

5 đại diện của hơn 70 ngàn lễ sinh từ 18 nước trên thế giới tham gia cuộc hành hương quốc tế đã nêu lên các câu hỏi và xin Đức Thánh Cha. Trong buổi gặp ...

Đức Thánh Cha Phanxicô gặp gỡ hơn 70 ngàn lễ sinh quốc tế tại Roma

Hơn 70 ngàn lễ sinh từ 18 nước trên thế giới về Roma tham dự cuộc hành hương quốc tế lần thứ 12. Chiều thứ ba, 31-7, ĐTC đã gặp gỡ hơn 70 ngàn lễ sinh ...