linh mục

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Năm Tuần XXV Mùa Thường Niên (27.09.2018): Lễ nhớ Thánh Vinhsơn Phaolô, linh mục*

Phúc Âm: Lc 9, 7-9 "Ông Gioan đã bị trẫm chém đầu rồi, ông này là ai mà trẫm nghe đồn làm những điều như thế". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, quận vương ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần XVII Mùa Thường Niên (04.08.2018): Lễ nhớ Thánh Gioan Maria Vianê, Linh mục.

Phúc Âm: Mt 14, 1-12 "Hêrôđê sai người đi chặt đầu Gioan, và các môn đệ của Gioan đi báo tin cho Chúa Giêsu". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy quận vương Hêrôđê nghe ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Ba Tuần XVII Mùa Thường Niên (31.07.2018): Lễ nhớ Thánh Inhaxiô Loyola, Linh mục.

Phúc Âm: Mt 13, 36-43 "Cũng như người ta thu lấy cỏ lùng, rồi thiêu đốt trong lửa thế nào, thì ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Tư Tuần X Mùa Thường Niên (13.06.2018): Lễ nhớ Thánh Antôn Pađôva, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh *

Phúc Âm: Mt 5, 17-19 "Thầy không đến để huỷ bỏ, nhưng để kiện toàn". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đừng tưởng Thầy ...

Thánh lễ Mừng Ngân Khánh Linh Mục và Thượng thọ Ông Bà Cố Cha Đaminh Nguyễn Đức Thông Phó Giám Tỉnh DCCT VN

Vào lúc 9g 30 ngày 14/05/2018 tại Thánh Đường Giáo xứ Thái Xuân, Giáo phận Xuân Lộc, Cha Đaminh Nguyễn Đức Thông Phó giám tỉnh, Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam cùng đông đảo ...

Các linh mục trẻ Dòng Chúa Cứu Thế tham dự thường huấn tại Sài Gòn

30 linh mục trẻ DCCT trong giai đoạn chuyển tiếp vào sứ vụ quy tụ về Sài Gòn tham dự kỳ thường huấn dành riêng cho họ, bắt đầu từ sáng hôm nay, thứ Ba ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Tư Tuần IV Mùa Thường Niên (31.01.2018): Lễ nhớ Thánh Gioan Boscô, linh mục

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô (Mc 6,1-6) Khi ấy, Chúa Giêsu trở về quê nhà và các môn đệ cùng theo Người. Ðến ngày Sabát, Người vào giảng trong hội đường, và nhiều thính giả ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần XXV Mùa Thường Niên (30.09.2017): Lễ nhớ Thánh Giêrônimô, Linh mục - Tiến sĩ Hội Thánh

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 9,44b-45) Ðang lúc mọi người thán phục về tất cả các việc Chúa Giêsu làm, thì Người phán cùng các môn đệ rằng: "Phần các con, các con ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XXV Mùa Thường Niên (27.09.2017): Lễ nhớ Thánh Vinhsơn Phaolô, Linh mục

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 9,1-6) Khi ấy, Chúa Giêsu gọi mười hai Tông đồ lại, ban cho các ông sức mạnh và quyền năng trên mọi ma quỷ và được chữa lành ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần XXIV Mùa Thường Niên (23.09.2017): Lễ nhớ Thánh Piô Pietrelcina, Linh mục

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 8,4-15) Khi ấy, có đông dân chúng tụ họp lại, và người ta từ các thị trấn đến cùng Chúa Giêsu. Người dùng dụ ngôn mà nói rằng: ...