mầu nhiệm Phục sinh của Chúa Giêsu

Kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật (25.02.2018) với Đức Thánh Cha: Biến hình giúp hiểu mầu nhiệm Phục sinh của Chúa Giêsu

VATICAN. Trong buổi đọc kinh Truyền Tin trưa chúa nhật 25-2-2018 với 30 ngàn tín hữu hành hương, ĐTC diễn giải biến cố Chúa hiển dung và ngài đặc biệt kêu gọi ngưng bắn tại ...