mề đay

Mề đay kỷ niệm năm thứ 6 triều đại Giáo hoàng Phanxicô

Nhân kỷ niệm năm thứ 6 triều đại Giáo hoàng Phanxicô, Vatican đã cho phát hành một mề-đay. Từ ngày 26/07, tại Cơ quan quản lý tài sản của Tòa Thánh và các địa điểm của ...