Mục tử tốt lành gần gũi dân chúng và có lòng trắc ẩn

Đức Thánh Cha Phanxicô: Mục tử tốt lành gần gũi dân chúng và có lòng trắc ẩn

Mục tử tốt lành là người đến với những người bị loại bỏ hất hủi, là người có lòng thương xót và không xấu hổ khi đụng chạm đến các thân thể bị thương tích. ...