Năm Thánh Hành Hương

Thư của Cha Bề Trên Tổng Quyền Dòng Chúa Cứu Thế gởi Nhân dịp Năm Thánh Hành Hương và Thừa Sai với Linh Ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.

“Và bởi đâu tôi được thế này, là mẹ Chúa tôi đến với tôi?” (Lc 1,43) Anh em tu sĩ DCCT, quý soeur, anh chị em giáo dân thừa sai và các cộng tác viên thân mến, Trong ...