Người Kitô sống trong trần thế

Kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật (22.10.2017) với Đức Thánh Cha: Người Kitô sống trong trần thế

Vatican. Lúc 12 giờ trưa Chúa nhật 22.10.2017, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chủ sự buổi đọc kinh Truyền Tin với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương tại Quảng trường Thánh ...