Nguyện Cầu Cho Người Ra Đi

Đại Phúc Giáo Xứ Chu Hải - Địa Phận Bà Rịa: Nguyện Cầu Cho Người Ra Đi

"Sự sống thay đổi chứ không mất đi"... Một giờ cầu nguyện đặc biệt trong Tuần Đại Phúc cho các tín hữu đã qua đời, trong đó có các cha tiền nhiệm và ông bà, cha ...