Phép lành toàn xá

Sứ điệp Giáng Sinh và Phép lành toàn xá Urbi et Orbi, Đức Thánh Cha Phanxicô chúc phúc cho thành Rôma và toàn Thế giới

Lúc 12 giờ trưa ngày 25 tháng 12 hôm qua ĐTC đã chủ sự buổi đọc sứ điệp Giáng Sinh và ban phép lành toàn xá Urbi et Orbi cho thành Roma và toàn thế ...