Sứ thần Tòa Thánh

Đức Thánh Cha truyền chức cho 3 tân Tổng Giám mục Sứ thần Tòa Thánh

VATICAN. ĐTC nhắn nhủ các tân GM về đời sống cầu nguyện, gần gũi các LM và người nghèo, có tinh thần phục vụ và xa tránh cám dỗ trở thành ”những ông hoàng”. Đức Thánh ...