Suy Niệm Thứ Ba Tuần 2 Phục Sinh

Suy Niệm Thứ Ba Tuần 2 Phục Sinh

Lời Chúa: Ga 3, 7b-15 Khi ấy, Đức Giêsu nói với ông Nicôđêmô rằng:“Các ông cần phải được sinh ra từ trên.Gió muốn thổi đâu thì thổi; ông nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ ...