tái lập

Đan viện Xitô được tái lập tại miền đông Đức sau 200 năm

Một Đan viện dòng Xitô được tái lập tại Đông Đức sau 200 năm bị nhà nước quốc hữu hóa Đó là Đan viện ở thành phố Neuzelle, bang Brandenburg, và thuộc giáo phận Goerlitz, được ...