Thăm Viếng Gia Đình

Tuần Đại Phúc tại Giáo xứ Cao Thái: Thăm Viếng Gia Đình

Tuần Đại Phúc có thành công hay không cũng là nhờ vào công việc thăm viếng từng gia đình. Quý cha thừa sai đã đến từng gia đình để lắng nghe tâm sự, thăm hỏi, ...