Thần tiền đã để nhiều trẻ em bị chết đói

Đức Thánh Cha Phanxicô: Thần tiền đã để nhiều trẻ em bị chết đói

Trong thời đại ngày nay, các phương tiện truyền thông cho chúng ta biết tin về rất nhiều thiên tai, rất nhiều bất công, đặc biệt liên quan đến các trẻ em. Chúng ta hãy ...