Tháng Chín 2017

Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha - Tháng Chín 2017: Cầu nguyện cho các Giáo xứ.

VATICAN. Trong tháng Chín 2017, Đức Thánh Cha đặc biệt mời gọi cầu nguyện cho các giáo xứ, để các giáo xứ trở thành nơi thông truyền đức tin và thể hiện đức ái. Đức Thánh ...