Thánh Giuse

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Ba Tuần V Phục Sinh (01.05.2018): Lễ Thánh Giuse Thợ, Ngày Quốc Tế Lao Động

Phúc Âm: Mt 13, 54-58 "Ông ta không phải là con bác phó mộc sao?" Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu trở về quê nhà, giảng dạy dân chúng trong hội đường, ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Hai Tuần V Mùa Chay (19.03.2018): Lễ Thánh Giuse - Bạn Trăm Năm Đức Trinh Nữ Maria, Lễ trọng

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 1, 16. 18-21. 24a). Giacóp sinh Giuse là bạn của Maria, mẹ của Chúa Giêsu gọi là Đức Kitô. Chúa Kitô giáng sinh trong hoàn cảnh sau ...

Đức Thánh Cha Phanxicô: Thánh Giuse làm Cha nuôi của Con Thiên Chúa trong âm thầm

Thánh Giuse đã thực thi vai trò làm cha nuôi của Con Một Thiên Chúa. Thánh nhân nuôi dạy trẻ Giêsu trưởng thành về mọi phương diện. Giữa những thử thách, giữa những đau khổ, ...

Từ Nadarét đến Bêlem: chuyến đi khó khăn của Mẹ Maria và Thánh Giuse

Để có thể sinh Chúa Giêsu tại Bê-lem và để hoàn tựu lời các tiên tri trong Cựu Ước, Mẹ Maria và Thánh Giuse đã phải gặp các thử thách gay go. Tiên tri Mi-kha viết: ...

Thánh Giuse, con người của đức tin

Không phải vô lý khi Thánh Giuse được đặt làm Đấng Bảo Trợ Hội thánh Công giáo, Bảo Trợ Hội thánh Công giáo Việt Nam. Điều gì cũng có lý do của nó. Thánh Giuse là ...