Thánh lễ kính Đức Maria Mẹ Thiên Chúa

“Phục vụ sự sống con người là phục vụ Thiên Chúa”: Bài giảng của Đức Thánh Cha Phanxicô trong Thánh lễ kính Đức Maria Mẹ Thiên Chúa

“Phục vụ sự sống con người là phục vụ Thiên Chúa” Bài giảng của Đức Thánh Cha Phanxicô trong Thánh lễ kính Đức Maria Mẹ Thiên Chúa tại Vương cung Thánh đường Vatican Thứ Hai 1-1-2018 *** Năm mới bắt ...