Thánh Lễ làm phép dầu

Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ làm phép dầu

VATICAN. ĐTC Phanxicô mời gọi các tư tế hãy sống gần gũi dân chúng và xác tín rằng chính sự gần gũi này sẽ giúp tư tế gần Chúa hơn. Đức Thánh Cha chủ sự thánh ...

Đức Thánh Cha chủ sự Thánh Lễ làm phép dầu

VATICAN. ĐTC Phanxicô mời gọi các tư tế trở thành người loan báo niềm vui của Tin Mừng bằng tất cả con người và cuộc sống của mình. Đức Thánh Cha chủ sự Thánh Lễ làm ...