Thánh Têrêsa Calcutta

Mẹ Têrêsa Calcutta – người gặp Chúa nơi người nghèo và đau khổ

Hai năm trước, ngày 04/09, ĐTC Phanxicô đã tuyên phong Mẹ Têrêsa lên hàng hiển thánh. Mẹ đã để lại cho thế giới gia sản của tình yêu Kitô giáo. Ngày nay, gia sản và ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XXII Mùa Thường Niên (05.09.2018): Lễ nhớ Thánh Têrêsa Calcutta, Nữ tu*

Phúc Âm: Lc 4, 38-44 "Ta còn phải rao giảng Tin Mừng cho các thành khác, bởi chính vì thế mà Ta đã được sai đến". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu ...