Thứ Ba Tuần III Mùa Phục Sinh

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Ba Tuần III Mùa Phục Sinh (02.05.2017): Bánh từ trời xuống.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 6,30-35) Khi ấy, đám đông thưa Chúa Giêsu: "Ngài sẽ làm dấu lạ gì để chúng tôi thấy mà tin Ngài? Ngài làm được việc gì? Cha ...