Thứ Bảy Tuần II Mùa Phục Sinh

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần II Mùa Phục Sinh (29.04.2017): Chúa đi trên biển.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 6,16-21) Chiều đến, các môn đệ Chúa Giêsu xuống bờ biển. Rồi lên thuyền, sang bên kia, trẩy về hướng Capharnaum. Trời đã tối, mà Chúa Giêsu ...