Thư Đức Thánh Cha

Thư Đức Thánh Cha gửi các Giám Mục Chile

VATICAN. Trong thư gửi các GM Chile, công bố chiều ngày 11-4-2018, ĐTC nhìn nhận mình đã phạm những lỗi lầm trầm trọng và xin lỗi vì những thẩm định sai lầm về vụ các ...

Thư Đức Thánh Cha gửi các Giám mục khắp thế giới dịp công bố tông huấn "Gaudete et Exsultate"

Sau đây là lá thư Đức Thánh Cha gửi các Đức Giám mục trên toàn thế giới dịp công bố tông huấn thứ ba của ngài. Vatican, ngày 8 tháng 4 năm 2018 Người anh em thân ...