Thứ Sáu Tuần Thánh

Thái Hà - Thứ Sáu Tuần Thánh: Tưởng niệm Cuộc Thương Khó Chúa

Thái Hà (15.04.2016) Cùng với toàn thể Giáo Hội, chiều tối qua, thứ Sáu Tuần Thánh, anh chị em tại Thái Hà đã đi đàng thánh giá trọng thể và tưởng niệm cuộc Khổ nạn ...

Đức Thánh Cha chủ sự buổi đi Đàng Thánh Giá trọng thể tại hý trường Colosseo ở Roma.

ROMA. Lúc 9 giờ 15 phút tối thứ sáu tuần thánh, 14-4-2017, ĐTC Phanxicô đã chủ sự buổi đi đàng Thánh Giá trọng thể tại hý trường Colosseo ở Roma. Đức Thánh Cha chủ sự buổi ...

Thứ Sáu Tuần Thánh: Đức Thánh Cha chủ sự lễ tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa Kitô

VATICAN. Lúc 5 giờ chiều Thứ Sáu Tuần Thánh 14-4-2017, ĐTC Phanxicô đã chủ sự nghi thức trọng thể tại Đền thờ Thánh Phêrô để tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa Kitô, trước sự ...

Tối thứ Sáu Tuần Thánh: Tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu tại trại phong Đăk Kia - Kontum

TTMV-DCCT: Tối thứ Sáu Tuần Thánh, cùng với Giáo Hội bước vào cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu. Tại trại phong Đăk Kia - Kontum, Cha Gioan Baotixita cũng đã hướng dẫn cộng đoàn trại phong Đăk ...

Suy niệm Tin Mừng: Thứ Sáu Tuần Thánh (14.04.2017): Sự thinh lặng của Thập giá

Bài Thương Khó Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (xin xem Ga 18,1-19,42) Suy niệm: Trong suốt ngày thứ Sáu Tuần Thánh hôm nay, Giáo hội như muốn mời gọi chúng ta đi vào thinh lặng, từ ...